»
»
»
Najarthi najar made

Najarthi najar made

Najarthi najar made to puchjo kem chhe, najar zukavi e hase to manjo k prem che, pan ked thi vanki vali upade sendal to bhagjo e prem nahi pan tamro vahem chh.
More Gujarati SMS

Fida chhu eni

Fida chhu eni chal par, ena bolva na taal par, bhale pade mara gal par, pan kahee dau chhoo akha gam ne, NAZAR na nakho mara maal par.

Jindangi aam to

Jindangi aam to amari che, pan thodi marerbani tamari che, rekhao bhale rahi tamara hathma, pan emaa dhyanthi juo taqdir amari che

Aaje achanak mulakat

Aaje achanak mulakat thai gai, karvi naa hati e vat thai gai, me kahyu tara mate suraj lavi dau, tene kahyu ja jutha have to raat thai gai ! Good night.

Show All Gujarati SMS