Sandaas k pani me

Arz kiya hai

Sandaas k pani me tairta hua gu,
Zara gaur farmaiyega

Sandaas k pani me tairta hua gu,
Gu se yaad aaya,

Kaisa hai re tu ??