»
»
»
Sakali hastes

Sakali hastes

Sakali hastes
Dupari hastes
Sandhyakali hastes
Ratri hastes
Gharat hastes
Rastyat hastes
Yetana baghun hastes
Jatana baghun hastes
Tila kay vaatte
Tu ektich dat ghastes ?
More Marathi SMS

Me phule magitlee

Priyee
Me phule magitlee
Tu malaa pushpaguchyaa dilas
Mayn dagad magitlaa
Tuu malaa sundar murtee dilis
Mayn morpis magitlee
Tu mala mor dilas
bahiree aahes kee key?

Jevhaa tulaa agdee

Jevhaa tulaa agdee ektaa vaatel
Najray samor dhukaa vaatel
Aas pass konich disnar nahee
Saagle jaag andhuk hon jayl

Sakalee hastes

Sakalee hastes
Duparee hastes
Sandhyakalee hastes
Ratree hastes
Gharat hastes
Rastyat hastes
Yetana baghun hastes
Jatana baghun hastes
Tilaa kay vaatte
Tuu ektich dat ghastes?

Show All Marathi SMS