»
»
»
Srdars frnd was dead

Srdars frnd was dead

Srdars frnd was dead.
Frnd manege bandu kelida-Body banta?
Aa timealli Ambulance bantu.
Srdr-Oh,body bantu.100varsha aayasu avnige!
More Kannada SMS

Sir ninne jailnali khaidigalu

Constable: Sir ninne jailnali khaidigalu RAMAYANA NATAKA madtidru
Jailor: So what?
Cnstbl: Hanumanta SANJEEVINI taroke compound haridavnu innu bandilla!

When WORDS fail

When WORDS fail EYES speak
When EYES fail HEART speak
When HEART fails,
Yenu illa, moogige Cotton, Baayige neeru!

Kannu matthu kannirigu

Kannu matthu kannirigu vyathyasa enu gottha?
Kannige horagina prapancha gotthu.
Adre kannirige oalagina novu gotthu!

Show All Kannada SMS