»
»
»
Jeevanada nigooda satya

Jeevanada nigooda satya

Jeevanada nigooda satya
Running race nalli oduvudhu kaalaadaroo prize sigodu maatra kaige thane.
Che, entaha viparyaasa. Alva?


Hello
Excuse me
Malagibitraa?
Swalpa eddeli

Please nanna message odi nantara malkoli!
More Kannada SMS

Tea angadiyavanu kabaddi

Tea angadiyavanu kabaddi aadidare hegirutte gotta.

Cup-tea. Cup-tea. Cup-tea. Cup-tea. Cup-tea. Cup-tea. Cup-tea.

Ha ha ha... idhu hegidhe?

Cycle nalli bande

Cycle nalli bande Hello andalu
Bike nalli bande Hi andalu
Car nalli bande Darling andalu
Idella baadige ande annayya andalu :-)

Akkana friend akka

Akkana friend akka aagabahudu
Thangiya friend thangiyaagabahudu
Aadare
Hendatiya friend hendati aagalaaralu.

Show All Kannada SMS